Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 21 2020

nowaczi
19:48
6083 b546 390
Różycki
Reposted fromhrafn hrafn viahormeza hormeza

January 19 2020

nowaczi
13:37
6274 2669 390
Reposted fromkrzywda krzywda viakomplikacja komplikacja
nowaczi
08:12
6742 022c 390
Reposted fromCryMeARiver CryMeARiver vianiskowo niskowo
nowaczi
08:12
nowaczi
08:11
Odwaga nie zawsze krzyczy. Czasami odwaga to cichy głos na koniec dnia, który mówi: “Spróbuję jutro jeszcze raz.”  
— Mary Anne Radmacher

January 18 2020

nowaczi
16:14
7989 adfd 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viadivi divi
nowaczi
15:42
nowaczi
15:40
8064 55b2 390
Reposted fromowca owca viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
nowaczi
15:40
1351 c22e 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
nowaczi
12:10
nowaczi
11:53
7832 c9dd 390
Reposted frompiehus piehus viadancingwithaghost dancingwithaghost

January 16 2020

nowaczi
19:52
Ale dla mnie nie ma ani poniedziałku, ani niedzieli: są tylko dni popychające się w bezładzie.
— Jean-Paul Sartre “Mdłości”
Reposted fromflesz flesz viatotumfacki totumfacki
nowaczi
19:50
6920 2f1d 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

January 15 2020

nowaczi
20:16
6032 91cb 390
Reposted fromzciach zciach viaheavencanwait heavencanwait
nowaczi
20:16

January 14 2020

nowaczi
21:22
Kiedy smutek jest zbyt wielki ciało się wyłącza.
— Marisha Pessl
nowaczi
21:22
On mnie zostawi i będę znów musiała chodzić na randki i tłumaczyć komuś moje dziwactwa.
— Pani Bukowa

January 13 2020

nowaczi
21:35
0899 4a1c 390
Reposted fromnutt nutt viaoskus oskus
nowaczi
21:35
1423 8779 390
What if you're that person but I'm not ready?... 
Reposted fromrudosci rudosci vianiskowo niskowo
nowaczi
21:34
6341 81d0 390
Reposted fromhrafn hrafn vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl