Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2017

nowaczi
05:47
nowaczi
05:43
Z niektórych tragedii nie potrafimy się do końca otrząsnąć, ale ponieważ musimy żyć dalej, więc żyjemy. Część mnie jakby umarła, została zdruzgotana. Przeszłość wciąż mnie dusiła, ale miałam szczęście otaczać się ludźmi, którzy nie pozwolili mi zatonąć.
— Guillaume Musso
nowaczi
05:42
3455 0ac1 390
Reposted fromtgs tgs viamentispenetralia mentispenetralia
nowaczi
05:34
Reposted frommyrla myrla viaoutoflove outoflove
nowaczi
05:30
nowaczi
05:30
4792 6789 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vianezavisan nezavisan
nowaczi
05:22
05:22
9655 71b3 390

thyreoidectomia:

how I see myself in the future:

Reposted fromunmadebeds unmadebeds vialeksandra leksandra
05:15

kurlikowskaa:

Skrzywdzenie kogoś zajmuje minutę,
ale czasami naprawa tego zajmuje całe życie.

nowaczi
05:15

August 14 2017

nowaczi
14:13
3514 92c2 390
Reposted fromczinok czinok viatobecontinued tobecontinued
nowaczi
14:12
3073 53cd 390
Reposted fromsarazation sarazation vianezavisan nezavisan
14:05
1019 7016 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal vianezavisan nezavisan
nowaczi
14:04
nowaczi
14:04
Spanie obok drugiej osoby, w odległości paru centymetrów to akt absolutnej ufności.
— Jonathan Carroll
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianezavisan nezavisan
nowaczi
14:04
8248 ec34 390
Reposted fromciarka ciarka vianezavisan nezavisan
nowaczi
14:04
Reposted fromBalladyna Balladyna vianezavisan nezavisan
nowaczi
14:00
0935 71dd 390
Reposted fromscorpix scorpix viamadadream madadream
nowaczi
13:59
Już się nauczył, że wyborów dokonuje się w kilka sekund, a ich skutków doświadcza się przez resztę życia.
— Paolo Giordano – Samotność liczb pierwszych
Reposted frompuella13 puella13 viaretro-girl retro-girl
nowaczi
13:59
Nie odkryjemy nowych oceanów, jeśli nie będziemy mieli odwagi stracić z oczu znane brzegi.
— André Gide
Reposted fromdemijohn demijohn viaretro-girl retro-girl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl