Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 11 2017

15:58
6637 9dc8 390
nowaczi
15:58
nowaczi
15:57

“Najgorsze, co może uczynić człowiek to nadinterpretacja. Nadinterpretacja kilku chwil uniesienia, momentu, w którym krew ruszyła jakby szybciej na jej widok. Nadinterpretacja jej słowa, gestu, spojrzenia. Nadinterpretacja uczuć. Nadinterpretacja serca".

— Mikołaj Bajorek
nowaczi
15:41
5931 2f20 390
Reposted fromla-lu la-lu vianezavisan nezavisan
nowaczi
15:41
Być może ma rację, bo nie licząc niektórych rodzajów raka, wszystko co spotyka ludzi, wyrządzają sobie sami.
— Jakub Zulczyk
Reposted fromitwaslove itwaslove vianezavisan nezavisan
nowaczi
15:40
5957 a321 390
Reposted fromdefinition-of-love definition-of-love
15:40
9020 a028 390

August 07 2017

nowaczi
15:24
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viamadadream madadream
nowaczi
15:24
Nikt nie jest idealny, dopóki się w nim nie zakochasz
nowaczi
15:22
Wszystkim się wydaje, że tylko delikatne, słabe kobiety potrzebują silnych mężczyzn. Brednie. Chciałabym poznać kogoś o silniejszym charakterze od mojego. Kogo nie zdominuję. Kogoś, kto nie będzie mnie pytał o zdanie, kto powie mi, że będzie tak jak on chce i już. Faceta, który szybciej wyniesie mnie na rękach z domu niż pozwoli mi w nim siedzieć. Kogoś, kto zdejmie ze mnie obowiązek decydowania o wszystkim. Mężczyznę, który powie: "Jesteś MOJĄ kobietą". A ja po prostu będę.
— znalezione.
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viadontforgot dontforgot
nowaczi
14:53
6669 a8d2 390
nowaczi
14:53
Tylko ja mogę tęsknić za kimś, kogo praktycznie nie znam.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viabeltane beltane
nowaczi
13:05

August 06 2017

nowaczi
05:56
1747 34f1 390
Reposted fromnyaako nyaako viacomiendolirica comiendolirica
nowaczi
05:56
7209 794d 390
nowaczi
05:53
2973 7bad 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viabezsenna bezsenna
nowaczi
05:52
0935 71dd 390
Reposted fromscorpix scorpix viabezsenna bezsenna
nowaczi
05:52
Tego dnia, gdy dziecko zrozumie, że żaden dorosły nie jest doskonały - staje się nastolatkiem. Tego dnia, gdy im wybacza - staje się dorosłym. Tego dnia, gdy wybacza sobie - staje się mądrym.
— Olden Nolan
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viabezsenna bezsenna
nowaczi
05:52
Moje serce nie zawiodło. To ktoś zawiódł moje serce.
— Jess Rothenberg “Po tamtej stronie ciebie i mnie”
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viabezsenna bezsenna
nowaczi
05:49
Ona jest jak morze. I kiedy bywałem czasem w kłopotach, kiedy piłem za dużo albo kiedy robiłem komuś krzywdę, to szedłem potem do niej i byłem z nią i znów czułem się jak ktoś, kto wyszedł z czystej wody. I to tylko było dla mnie ważne...
— Marek Hłasko "Palcie ryż każdego dnia"
Reposted frompoezja poezja vianezavisan nezavisan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl