Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

nowaczi
05:25
1575 468e 390
Reposted frombisia bisia viaStoneColdSober StoneColdSober
nowaczi
05:25
9012 d045 390
Reposted fromkrzysk krzysk viaStoneColdSober StoneColdSober

June 14 2017

nowaczi
18:14
2716 5e71 390
Reposted fromanaa anaa viarzzkropka rzzkropka
nowaczi
18:14
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialeksandra leksandra
nowaczi
18:13
6608 0fa3 390
Anna Gosławska-Lipińska (Ha-Ga), 1961
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialeksandra leksandra
nowaczi
18:13
8802 ab02 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaskrzacik skrzacik
nowaczi
18:10
4553 0236 390
nowaczi
18:09
0921 2f6f 390
18:08
2383 ef8a 390

depressionarmy:

When I am silent,

I have thunder hidden inside.

Reposted fromnosmile nosmile viamole-w-filizance mole-w-filizance
nowaczi
18:08
Artur Rojek, Inaczej (rozmawia Aleksandra Klich)
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaretro-girl retro-girl
18:00
3773 82e8 390
Reposted fromerithe erithe viaPoranny Poranny

June 12 2017

nowaczi
16:45
6516 9bdb 390
H. Poświatowska
nowaczi
16:34

June 07 2017

nowaczi
19:44
Czasami trzeba długich lat, żeby znaleźć odpowiednie słowa, prawda?
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaatramentovva atramentovva
nowaczi
19:44
7830 9733 390
Reposted fromkatsiu katsiu viaatramentovva atramentovva
nowaczi
19:39
Dwukropek i gwiazdkę na noc szepnie Ci,
w zamian dasz mu za to znak mniejszości trzy.
Ławki w parku, tym z dziecięcych lat,
wieczorami jakieś pustsze są...
— Patrick The Pan "Pikselove"
Reposted fromhawrix hawrix

June 01 2017

nowaczi
19:18
#107
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viagdziejestola gdziejestola
19:18
7135 49ec 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viamadadream madadream
nowaczi
19:18
5592 4b7e 390
nowaczi
19:17
8664 8f1a 390
Reposted fromowca owca viakostkaczekolady kostkaczekolady
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl