Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 30 2017

nowaczi
12:36
2424 c28a 390
Newsweek
Reposted frompiehus piehus viamyceline myceline

April 29 2017

nowaczi
05:41
7904 8135 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
nowaczi
05:39
0022 9ddd 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
nowaczi
05:39
0162 fc6e 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
05:33
0914 7aed 390
nowaczi
05:32
W srebrzyste pola chciałbym z Tobą iść i marzyć cicho o nieznanym bycie, w którym byś była moją samotnością, i w noc tę prześnić całe moje życie.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy
Reposted fromlovvie lovvie viaulepszaj ulepszaj
nowaczi
05:32
9493 e379
Reposted fromstrangeee strangeee viaulepszaj ulepszaj

April 28 2017

nowaczi
18:32
Powiedział mi kiedyś jeden psychiatra, że ze mną dlatego tak kiepsko, bo myślę sensualnie.
Nie intelektualnie.
Sercem myślę.
Nie głową.
Uczuciami się kieruję.
Instynktem.
Nie rozumem.
— J. Borszewicz
Reposted fromhisteryczna histeryczna viaserplesniowy serplesniowy
nowaczi
18:31
Jeśli o nic nie prosisz, niczego nie dostajesz.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaserplesniowy serplesniowy
nowaczi
18:30
1119 33b7 390
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viamslexi mslexi
18:30
7120 9e2a 390
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaulepszaj ulepszaj
nowaczi
18:28
6121 b8fa 390
Reposted fromvandalize vandalize
nowaczi
18:28
8959 16ef 390
Reposted fromscorpix scorpix viaulepszaj ulepszaj
nowaczi
06:07
6603 7587 390
Reposted fromfriends friends viaiblameyou iblameyou

April 27 2017

nowaczi
20:12
6735 dab1 390
Reposted fromnyaako nyaako viaulepszaj ulepszaj
nowaczi
20:10
Reposted fromweightless weightless viaIriss Iriss
nowaczi
20:08
Reposted fromiminlove iminlove viaPoranny Poranny
20:07
3152 61a6 390
Reposted fromfreakish freakish viaulepszaj ulepszaj
nowaczi
20:06
5945 89be 390
Reposted fromoll oll viamslexi mslexi
20:01
5833 29f2 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl