Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2017

nowaczi
08:35
nowaczi
08:20
8986 5044 390
Danuta Wawiłow - "Wędrówka"
nowaczi
07:51
I choć nie mam Cię na co dzień,
codziennie mam Cię w głowie.

December 03 2017

nowaczi
14:27
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
nowaczi
14:24
Nie należy potępiać człowieka, ponieważ nigdy nie wiadomo, co się dzieje w jego duszy
— Lew Tołstoj
Reposted fromfindmyway findmyway viagdziejestola gdziejestola
nowaczi
14:23
Sens mojej egzystencji? Gromadzenie złudzeń.
— Emil Cioran - Zeszyty 1957- 1972
nowaczi
14:23
Nie należał do mnie, a jednak przerażała mnie myśl, że go stracę. 
— Richard Paul Evans " Obiecaj mi "
nowaczi
14:12
Reposted fromFlau Flau viatobecontinued tobecontinued
nowaczi
14:12
nowaczi
14:11
9808 2cab 390
nowaczi
14:11
To moja okropna wada. Gdy coś przestaje mnie interesować, to albo odchodzę, albo gdy nie mogę, zapadam się w siebie i nie słucham. Nie dopuszczam do siebie bitów informacji, które nic mi nie przyniosą.
— J. L. Wiśniewski "Miłość oraz inne dysonanse"
Reposted frompanickiller panickiller viatoffifee toffifee
14:09
4102 3c5c 390
Reposted fromdivi divi vianostalgiaaniola nostalgiaaniola
nowaczi
14:09
0822 5be7 390
Reposted fromkjuik kjuik vianostalgiaaniola nostalgiaaniola

December 02 2017

nowaczi
09:50
Reposted fromgarstki garstki viaszydera szydera
nowaczi
09:35
Z wiekiem panikuje coraz częściej
— J.Żulczyk "ślepnac od świateł"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viapouler pouler
nowaczi
09:34
nowaczi
09:30
3066 f2fd 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viawszystkodupa wszystkodupa

November 29 2017

nowaczi
20:07
0256 1577 390
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viaoutoflove outoflove
nowaczi
20:04
4769 6c54 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaamelinowa amelinowa
20:03
9587 35bd 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viamyceline myceline
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl