Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2018

nowaczi
16:41

Jeśli zawsze jest sama, kiedy potrzebuje Twojej pomocy, to nie dziw się, że później Cię już o nią nie prosi. Jeśli sama musiała iść przez mrok, to nie oczekuj, że ogrzejesz się później w jej światłości.

— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazwariowalam zwariowalam
nowaczi
06:28
Można ukrywać fakt, ale w snach to przypływa. 
— Fokus & O. S. T. R - Przetrwasz
Reposted frompastelowe pastelowe viaimchuckbasss imchuckbasss
nowaczi
06:28
Każdy dotyk ma echo.
— Marcin Świetlicki
Reposted frompesy pesy viapikkumyy pikkumyy
nowaczi
06:27
Źle czy dobrze, okaże się później. Ale trzeba działać, śmiało chwytać życie za grzywę. Wierz mi, malutka, żałuje się wyłącznie bezczynności, niezdecydowania, wahania. Czynów i decyzji, choć niekiedy przynoszą smutek i żal, nie żałuje się. 
— Andrzej Sapkowski
Reposted fromNeverLoseHope NeverLoseHope viapikkumyy pikkumyy
nowaczi
06:24
nowaczi
06:23
0032 fb7e 390
Reposted fromsweet18 sweet18 viaAmericanlover Americanlover
nowaczi
06:22
Nauczyłem się jednak, że sercu nie można nakazać, kiedy, kogo i jak ma pokochać. Serce robi, co chce. Od nas zależy najwyżej to, czy pozwolimy naszemu życiu i głowie dogonić serce.
— Colleen Hoover
nowaczi
06:20
To, że się tego boję, nie znaczy, że tego nie chcę.
Reposted frompeper peper viaAmericanlover Americanlover
nowaczi
06:20

August 07 2018

nowaczi
14:53
nowaczi
14:53
8341 40e3 390
Reposted fromkatsiu katsiu viaAmericanlover Americanlover
nowaczi
14:52
4346 9040 390
Tragic_lovers instagram.
Reposted fromPoranny Poranny

August 06 2018

nowaczi
15:45
Najgorsza jest niewiedza, bo ona budzi wyobraźnię, i to zawsze w złym kierunku, bardzo często zupełnie błędnym.
— Krystyna Siesicka
nowaczi
15:45
- Co jest w życiu ważne?
- Szczegóły. Detale. Prostota. Tła uczuć, krajobrazu, czynności. Spokój.
— Andrzej Stasiuk
nowaczi
14:17
Ludzie mówią, że nie można tęsknić za czymś, czego się nigdy nie miało. To nieprawda. Przez całą noc człowiek marzy o tym, czego nie ma. A potem przez cały dzień cierpi z tego powodu.
— Caroline Graham - Wierna do śmierci / ruda
nowaczi
14:16
Od ilu ludzi trzeba się będzie jeszcze odzwyczajać?
nowaczi
14:15
Nauczyłem się jednak, że sercu nie można nakazać, kiedy, kogo i jak ma pokochać. Serce robi, co chce. Od nas zależy najwyżej to, czy pozwolimy naszemu życiu i głowie dogonić serce.
— Colleen Hoover
nowaczi
14:15
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
nowaczi
14:14
przez żarty mówi się wiele prawdy
nowaczi
14:14
Niezwykle ważne jest, by mieć przy swoim boku kogoś kto jest w stu procentach pewny, że to właśnie na Tobie zależy mu najbardziej. Kogoś kto będzie dla Ciebie prawdziwym wsparciem i codzienną obecnością zapali w Tobie chęć by kochać, śmiać się i żyć.
— Rafał Wicijowski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl