Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2018

nowaczi
09:13
0773 3c3d 390
Reposted frommsofall msofall viashitsuri shitsuri
nowaczi
09:10
3271 f828 390
Muzeum Dobranocek, Rzeszów, sierpień 2017
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianiskowo niskowo
nowaczi
09:10
3099 3cf8 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamyceline myceline
nowaczi
09:09
Gdy jesteś nieobecny, ludzie dużo mocniej zaczynają sobie zdawać z Ciebie sprawę.
— Jakub Żulczyk
nowaczi
09:07
0668 8458 390
Reposted fromtfu tfu vianiskowo niskowo
nowaczi
09:06
0044 48a1 390
Aleksander Zawalij
Reposted fromcorvax corvax viainsanedreamer insanedreamer
nowaczi
09:04
Miłość jest wtedy, kiedy nawet gdy czasem
boli wybrałabyś tego samego człowieka.
— true.
Reposted fromhonestamente honestamente vianutt nutt
nowaczi
09:04
Trudne sprawy robią się jeszcze trudniejsze, jeśli się je odwleka.
— G.R.R. Martin, Rycerz Siedmiu Królestw
Reposted fromMerlinka Merlinka vianutt nutt
nowaczi
09:04
A wie pan co jest najlepszego w złamanym sercu? (...) Tak naprawdę można je złamać tylko raz. Reszta to ledwie zadrapania
— Carlos Ruiz Zafón
Reposted fromcorvax corvax vianutt nutt
nowaczi
09:04
Za wrażliwe mam serce i za wiele wkładam wszędzie uczucia.
— Tadeusz Makowski - Pamiętnik
Reposted fromniewychowana niewychowana vianutt nutt
nowaczi
09:04
Żeby serce - sercem, a nie raną.
— Krzysztof Kamil Baczyński, Dokąd to jeszcze...
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie vianutt nutt
nowaczi
08:48
Jak się kogoś kocha, to się go karmi
— „Jak zawsze” Z. Miłoszewski

February 21 2018

nowaczi
11:22

Miałam nadzieję, że tego listu nigdy nie wyślę. 
Do ciebie ani do nikogo innego, bo myślałam też, że nikogo innego już w moim życiu nie będzie. Myślałam, że tylko ty jesteś i będziesz. (...) 

Chciałam ci tylko powiedzieć, że byłeś jeden na milion. 
My byliśmy raz na milion, kiedy komety przelatują obok siebie tak blisko, że splatają się ogonami. Byliśmy jednym, ale nie tym samym. Całością, która nie składała się nigdy z dwóch połówek pomarańczy. Nie byliśmy połówkami, byliśmy całościami, z których wyrosła nowa przestrzeń doznań. Jesteśmy jak zbiory, które stworzyły razem zbiór nowy, niepowtarzalny. (...) 
Byliśmy tak bardzo, że myśląc o tym dzisiaj, zastanawiam się, jak w ogóle ludzie mogą tak z sobą przeżywać. (...) 
To się nie zdarza ludziom, a jeśli w ogóle, to raz na całe życie. 

Najpierw chciałam ci napisać o smutku, który wypełniał mnie przez pierwsze tygodnie. Smutek był tak ciemny, że nie umiałam już nic rozróżnić w świecie. Potem chciałam napisać ci o żalu, a żal był tak głęboki, że nie widziałam dna. Potem chciałam napisać ci o złości, bo złość była tak wielka, że nie mogłam jej ogarnąć wzrokiem. Potem chciałam napisać ci o tęsknocie, ale była ona tak bolesna, że nie mogłam znaleźć złamanego słowa. Teraz chcę ci napisać o wdzięczności.

— Anna Ciarkowska - „Chłopcy, których kocham”
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
nowaczi
11:19
Uważaj, gdy stajesz twarzą w twarz z ludźmi o zranionych sercach: nie zdołasz ich pocieszyć. I nie ma takiej cierpliwości, mądrości, wielkoduszności, namiętności, która byłaby zdolna ukoić owe zawiedzione serca.
— Sándor Márai - "Księga ziół"
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave vianiskowo niskowo
11:08
3856 32da 390

kulturtava:

Mostar, Bosnia, September 1992, Bosnian soldier plays the piano in the destroyed music classroom

Reposted fromSuzi Suzi viano-longer-kore no-longer-kore
nowaczi
11:05

This is just my edit but I fucking love this

"I just need a person" or "I just used a person"

I feel like the original way you read it says something about you.

Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaOnly2you Only2you
nowaczi
10:59
8617 772c 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiskowo niskowo

February 19 2018

nowaczi
18:35
Są takie miejsca, które się kojarzą. Z ludźmi, których już nie ma. Ze zdarzeniami, które ugryzły serce jak ciastko. I nie sposób wracać do takich miejsc z chęcią. Bo samego siebie się w nich nie poznaje. Bo nic się nie zmieniło, choć zmieniło się wszystko. 
— "listy niczyje"
Reposted fromparafina parafina viashitsuri shitsuri
nowaczi
08:19

Najdziwniejsze w końcu świata jest to, że następnego dnia, miesiąc później, a nawet dwa lata po tym, kiedy zawaliły się wszystkie plany, nadzieje i marzenia, nadal trzeba żyć, podejmować decyzje, a nawet planować, choćby obiad. 

— Katarzyna Leżeńska - "Studnia życzeń"

February 18 2018

nowaczi
18:02
           
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl