Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2017

nowaczi
19:34
Reposted fromjasminum jasminum viaweruskowa weruskowa
nowaczi
19:33
9843 cc11 390
nowaczi
19:30
nowaczi
19:30
Jestem typem depresyjnym i neurotycznym. Ze skłonnościami do autodestrukcji. Zdarzają się dni, kiedy budzę się i nie chcę ani nie mogę wstać z łóżka. Bo jest ciemno, bo pada deszcz, bo jest mgła, bo jest zimno, bo wszystko jest kompletnie bez sensu, bo jestem stary, bo jestem brzydki, bo nikt mnie nie kocha, nikt nie ma dla mnie czasu i nikt nie rozumie — Arek Jakubik
— wypisz- wymaluj JA!

February 19 2017

nowaczi
07:07
and you are home
Reposted fromforeveryoung foreveryoung vialubiedzis lubiedzis

February 18 2017

nowaczi
19:59

Łatwiej jest uwierzyć w złe rzeczy, zauważyłeś?

— Pretty woman
Reposted fromYouAreMylove YouAreMylove viamslexi mslexi
19:59
3525 5546 390
Reposted frommakswilczur makswilczur viamslexi mslexi
nowaczi
07:25
Reposted frommeem meem viakotowate kotowate
nowaczi
07:24
nowaczi
07:24
5185 ea73 390
That '70s Show S08E05
nowaczi
07:23
Play fullscreen
I całą noc do rana i w dzień
Opowiadałbyś mi
Co u Ciebie, a u mnie nie
nowaczi
07:22
5288 bcef 390
Reposted fromnajlepsza najlepsza viasunshines4me sunshines4me

February 17 2017

nowaczi
18:24
5941 4e57 390
nowaczi
18:23
4314 8eef 390
nowaczi
18:23
2241 71d5 390
Reposted fromkjuik kjuik viamslexi mslexi
nowaczi
18:22
3955 3204 390
Reposted fromlittlefool littlefool viatobecontinued tobecontinued
nowaczi
18:19
5193 babb 390
Coben "Zachowaj spokój"  6
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viadivi divi
nowaczi
18:19
7032 33cd 390
Reposted fromtasty-meme tasty-meme viadivi divi
nowaczi
18:18
5778 c705 390
Reposted fromkoprobo koprobo viadivi divi
nowaczi
18:17
9855 c1fd 390
Reposted fromlouse louse viadivi divi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl