Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

nowaczi
17:41
9519 9c77 390
nowaczi
16:58
"Czyż pod stołem, który nas dzieli, nie trzymamy się wszyscy tajnie za ręce?"

Bruno Schulz - "Sanatorium pod klepsydrą"
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaMsChocolate MsChocolate
16:57
Zdaje się, że tej dziewczynie potrzeba tysiąca przytuleń, by wymazać cały smutek, który niesie na swoich ramionach.
— Jessica Sorensen
(via kololowanki23)
Reposted fromdivi divi viapersona-non-grata persona-non-grata
nowaczi
16:30
16:30

17horror:

When you realise that you have to grow up

November 07 2018

nowaczi
18:11
I po co wszystko tobą pachnie
Skoro tak dawno jesteś gdzieś
Mówili mi, że będzie łatwiej
Minie z czasem...
— KORTEZ
18:10
3763 1d6b 390

Świetlicki

Reposted fromLittleJack LittleJack viatobecontinued tobecontinued

November 03 2018

nowaczi
08:09
7573 7062 390
Reposted frompandotree pandotree viano-longer-kore no-longer-kore
nowaczi
08:07
nowaczi
08:07

November 02 2018

nowaczi
08:19

I tylko przyjdź.
Dotknij mnie czule, i przytul tak, abym zapomniała o wszystkim.
Pocałuj tak, abym na przekór samej sobie poczuła się szczęśliwa.
A wtedy pójdę za tobą na koniec świata.
— Lady Makbet - Makbet- W.Szekspir
Reposted fromkejtowa kejtowa via12czerwca 12czerwca
nowaczi
08:18
5014 0ee0 390
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg via12czerwca 12czerwca
nowaczi
08:18
Reposted fromshakeme shakeme viaOnly2you Only2you
nowaczi
08:17
1158 8f84 390
Reposted fromcocomove cocomove viatoffifee toffifee
nowaczi
08:15
nowaczi
08:14
Szczerość to drogi dar. Nie oczekuj jej od tanich ludzi.
— Warren Buffett
Reposted fromnezavisan nezavisan viawarkocz warkocz
nowaczi
08:14
Poczułam, że strasznie mnie do niego ciągnie. I strasznie mi nie wolno.
— Z cyklu:Umiejętnie bezczelni faceci poniewierają nam umysły
Reposted fromraspberryjam raspberryjam viawarkocz warkocz
nowaczi
08:13
2465 a3c6 390
Reposted fromlouse louse vialiliowadusza liliowadusza
nowaczi
08:13
Zamknięty jestem w swoim ciele do końca życia  i nikt mi nie otworzy tej klatki.
— Marek Hłasko
Reposted fromazathiana azathiana viapassionative passionative
nowaczi
08:12
7237 1cd9 390
Reposted fromfungi fungi viamole-w-filizance mole-w-filizance
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl