Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 26 2019

nowaczi
07:36
nowaczi
05:10
1513 0bec 390
Reposted fromIriss Iriss viadancingwithaghost dancingwithaghost

August 20 2019

nowaczi
07:32
5095 0ea2 390
Reposted frommrcake47 mrcake47 viayveee yveee

August 19 2019

nowaczi
06:08
2418 02c6 390
Reposted fromtotal1ty total1ty viahormeza hormeza

August 18 2019

nowaczi
07:32
znowu mi się śniło że świat się rozpada a ja nie wiem co zrobić czy go trzymać czy puścić
— julia marcell
Reposted fromchlebemzkarbidem chlebemzkarbidem viacytaty cytaty

August 17 2019

nowaczi
17:00
1658 65dd 390
Reposted fromnutt nutt viainmybetterworld inmybetterworld
nowaczi
17:00
1487 2a48 390
Reposted fromMtsen Mtsen vianiskowo niskowo
nowaczi
17:00
Reposted fromFlau Flau vianiskowo niskowo
nowaczi
17:00
9881 acf3 390
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 vianiskowo niskowo
nowaczi
16:30

August 15 2019

nowaczi
15:29
Pamiętasz ten moment, kiedy jako dziecko, w wieku koło siedmiu lat, malujesz obrazek i niebo to niebieski pasek u góry kartki? I wtedy przychodzi ten moment rozczarowania, kiedy nauczyciel mówi ci, że tak naprawdę niebo zajmuje cała wolną przestrzeń na rysunku. I to jest ta chwila, kiedy życie zaczyna być coraz bardziej skomplikowane i nieco nudniejsze, ponieważ zamalowywanie kartki na niebiesko jest raczej nużącym zajęciem.
— Alan Rickman Hard Talk Interview
Reposted fromcakala cakala vianiskowo niskowo
nowaczi
15:19
nowaczi
15:19
Reposted fromMoonTide MoonTide viagdziejestola gdziejestola
15:19
Ile razy czułeś, że do dna masz centymetry?
Reposted fromdivi divi viacompletelydifferent completelydifferent
15:19
nowaczi
15:19
3367 745c 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viapodkreslajmnie podkreslajmnie
nowaczi
15:17
7475 1181 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaawaken awaken

August 14 2019

nowaczi
07:04
2700 6d9e 390
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaawaken awaken

August 13 2019

nowaczi
15:42
Związek z odpowiednią osobą to wolność, a nie ograniczenie.
— Beau Taplin
nowaczi
15:41

Odchodziłam od wielu ludzi, wiele razy. Chciałabym spotkać kogoś, przy kim będę chciała zostać. Nie odejść i ewentualnie wrócić. Zostać i czuć się na tyle bezpiecznie, żeby przestać uciekać.

- Nieszyn Jasińska

Reposted fromdelain delain viablackheartgirl blackheartgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl