Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2017

nowaczi
05:31
Who cares if one more light goes out?
(...)
Who cares when someone's time runs out?
— Linkin Park "One More Light"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

July 25 2017

nowaczi
16:28
1576 1bd3 390
Reposted fromnyaako nyaako viabrzask brzask
nowaczi
16:20
Im dłużej żyję, tym częściej odpowiadam "nie wiem" na proste pytania.
— Mirosław Welz
Reposted frompesy pesy viagdziejestola gdziejestola
nowaczi
13:36
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
nowaczi
13:36
2336 1e1c 390
Reposted fromnutt nutt viaoutoflove outoflove
nowaczi
13:36
9627 4c33 390
Reposted fromsohryu sohryu vianezavisan nezavisan
nowaczi
13:36
13:35
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia
— (via cytaty-tmblr)
nowaczi
13:35

July 24 2017

nowaczi
17:36
Miłość jest dla ducha, a pożądanie dla ciała.
— Salwa an-Nu′ajmi – Smak miodu
17:36
nowaczi
13:26
(...) czasem nie wiemy, czego szukamy, póki tego nie znajdziemy.
— Alexandra Bracken, W sidłach losu
Reposted frommefir mefir viagdziejestola gdziejestola
nowaczi
13:26
Przychodzi czas w życiu człowieka, kiedy musi zmierzyć się z czymś tak strasznym, po czym czuje, że nigdy nie będzie taki sam. Tak jakby coś mrocznego opadło, kradnąc każdą drobinę szczęścia, którą kiedykolwiek czułeś, i jedyne, do czego jesteś zdolny, to patrzeć i czuć, wiedząc, że bez względu na to, co w życiu zrobiłeś, nigdy nie będziesz w stanie tego odzyskać.
— J.A. Redmerski – Na krawędzi zawsze
nowaczi
13:26
Już było paru takich, których też byłem pewien...
— ZBUKU
nowaczi
13:26
8248 ec34 390
Reposted fromciarka ciarka viagdziejestola gdziejestola
nowaczi
13:23
5512 ca0a 390
Reposted fromoll oll viaorelh orelh
nowaczi
13:21
rzeczy, które widzisz jako dziecko zostają z tobą na zawsze
— Daria Bignardi "Miłość, na jaką załugujesz"
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass vianezavisan nezavisan
13:19
8877 b38f 390

prakashkc:

Snusmumriken - practician of the occult.

13:18
9553 f660 390

dumb-science-jokes:

German: every letter is pronounced

Arabic: every letter is pronounced including the ones that aren’t on the page

Reposted fromtheninjawannabe theninjawannabe viaorelh orelh

July 20 2017

nowaczi
05:42
Jest przystojny, ale ma coś jeszcze - tego wydestylowanego diabła, który chowa mu się w oczach.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl