Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2017

nowaczi
06:53
nowaczi
06:48
9064 fb1c 390
nowaczi
06:48
      Tulę cię dziś ostrożnie, bo masz zły dzień i jesteś ze szkła kruchego, tulę tak delikatnie, że nie wiesz, czy to wciąż jeszcze mój oddech, czy może już moje dłonie, zgadnij.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromIriss Iriss viajuzcienielubie juzcienielubie
nowaczi
06:47
- Masz ładne usta - mówi. - Nie mogę oderwać od nich wzroku.
- Powinieneś ich spróbować są całkiem smaczne.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamslexi mslexi

March 24 2017

20:27
9294 e51f 390
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viamental-cat mental-cat
nowaczi
20:27
1919 a3a7 390
Reposted fromrisky risky viamental-cat mental-cat
nowaczi
20:27
7111 c7f6 390
napis w łazience na oddziale zamkniętym - zbiory własne
nowaczi
20:26
3956 8211 390
nowaczi
20:24
8216 ae15 390
nowaczi
19:42
1466 4111 390
Reposted fromtfu tfu viamaly-pandzik maly-pandzik
nowaczi
19:42
I pisz do mnie o wszystkim. Że kawa jest za gorąca i że lodówka zbyt pusta. Że gdy biegłeś na tramwaj, na Konopnickiej, ochlapał Cię czerwony samochód. Ford chyba. I że na sali ktoś śpi w trzecim rzędzie pod oknem, a wykładowca założył krawat sprzed wojny. Że przerwy zbyt krótkie, a papierosy za drogie. Że dzień zbyt szybko mija i czasu za mało by wszystko opowiedzieć.
— znalezione
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamaly-pandzik maly-pandzik
14:42
Lubię piękne głosy i smutne dźwięki.. to mnie najbardziej pociąga w muzyce.
— Katarzyna Nosowska

March 22 2017

nowaczi
16:13
Przyjdzie  taki czas że przestaniesz pokonywać oceany dla ludzi którzy dla Ciebie nie przeskoczą nawet kałuży
Reposted fromLaColie LaColie viajustbegood justbegood
nowaczi
15:57
6305 1223 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viatobecontinued tobecontinued
nowaczi
06:59
7635 6420 390
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viamslexi mslexi
nowaczi
06:57
7017 ef30 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamslexi mslexi
06:57
9162 70ce 390

iamaang:

Inspired

Reposted fromironbunny ironbunny viaszydera szydera
nowaczi
06:56
9281 cc8a 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
nowaczi
06:53
7143 0173 390
tak bardzo chcę
Reposted fromjujeczka jujeczka viamslexi mslexi
06:53
5896 a8f4 390
Reposted frombutt-fuckk butt-fuckk viauciekam uciekam
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl