Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 13 2019

nowaczi
14:29
nowaczi
11:41
4840 2cdc 390
nowaczi
11:41
1289 517e 390
kurwa krystian, ogarnij co XDDDD
Reposted fromdivi divi viawszystkodupa wszystkodupa
nowaczi
11:40
1605 c2c4 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawszystkodupa wszystkodupa

December 12 2019

nowaczi
08:25
1490 36fa 390
Reposted fromEllaElla EllaElla viaciepla-vodka ciepla-vodka
nowaczi
08:25
4481 7dc1
Reposted fromteijakool teijakool viawszystkodupa wszystkodupa
nowaczi
08:25

Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć.

— Napoleon Hill
Reposted frominpassing inpassing viawszystkodupa wszystkodupa
nowaczi
08:25
7812 b81b 390
nowaczi
08:24
6513 5e31 390
Reposted fromnutt nutt
nowaczi
07:56
6571 18de 390
Reposted fromnutt nutt

December 10 2019

nowaczi
18:53
Jest dopiero siódma, ale myślę wyłącznie o tym, żeby wślizgnąć się pod koc i przespać całe życie.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazmilosci zmilosci
nowaczi
18:53
Reposted fromFlau Flau viamrbrightside91 mrbrightside91
nowaczi
18:52
Pojęcia nie mam, czy to jest depresja, czy tylko smutek. W każdym razie to jest tak, że światło świeci, ale jest ciemne, gra muzyka, ale jest głucha. Jem coś, ale wszystko smakuje tak samo, widzę ludzi, ale wszystkie twarze się zlewają w jedną.
— Wojciech Kuczok - Czarna
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave vianiskowo niskowo
nowaczi
17:55
5883 0c2b 390
Reposted frommiischa miischa viawszystkodupa wszystkodupa
17:53
0814 faed 390

thefuzzydave:

i will always reblog this. forever.

nowaczi
17:53
5889 1c06 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viawszystkodupa wszystkodupa
nowaczi
17:52
7428 fb74 390
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viawszystkodupa wszystkodupa

December 04 2019

nowaczi
07:50
Kobiecie trzeba okazywać uczucie, namiętność, mówić jej o miłości, ściskać za ręce. 
— Bolesław Prus - Lalka
Reposted fromlovvie lovvie vianezavisan nezavisan
nowaczi
07:50

Ludziom się wydaje, że jak będą mieć żonę i dzieci, to będzie dobrze. A jak już mają żonę i dzieci, to okazuje się, że nie jest dobrze. I okazuje się, że tak naprawdę nie chcieli mieć rodziny, tylko chcieli, żeby było dobrze.

— Tomasz Piątek
nowaczi
07:50
Reposted fromthebelljar thebelljar viapchamtensyf pchamtensyf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl