Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2018

nowaczi
14:11
6635 bbf5 390
Reposted fromoll oll viahormeza hormeza
nowaczi
14:11
6872 f44e 390
J. A.
Reposted frombrokenhabit94 brokenhabit94 viahormeza hormeza

October 09 2018

nowaczi
13:09
0329 5d2c 390
Jeden z najsmutniejszych gifów świata
Reposted fromimradioactive imradioactive viashitsuri shitsuri
nowaczi
13:00
Wściekamy się na siebie, ale czasem warto sobie zadać pytanie: czy gdyby tej osoby zabrakło jutro, czy ja nie będę tęsknić?
— ks. Jan Kaczkowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viashitsuri shitsuri
nowaczi
12:59
7842 23f6 390
Adela.d.r
Reposted fromPoranny Poranny viashitsuri shitsuri
nowaczi
12:59
#Emily
Reposted frompffft pffft viascorpix scorpix

October 08 2018

nowaczi
09:30
9834 4e96 390
Reposted fromgreenloud greenloud viablackheartgirl blackheartgirl

October 07 2018

nowaczi
07:06
Reposted fromhekate hekate viatoffifee toffifee
07:05
7055 dc1c 390
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viatoffifee toffifee
nowaczi
07:05
6145 bbf8 390
Reposted frompiehus piehus viatoffifee toffifee
nowaczi
07:05
6100 ba38 390
Reposted fromfungi fungi viatoffifee toffifee

October 04 2018

nowaczi
19:25
Nie zmuszaj ludzi do tego, aby chcieli spędzać z tobą czas. Nie zmuszaj ich do spacerów, wina, rozmów, budowania mostów, podawania ręki. To, co jest budowane "na siłę", nie przetrwa. Relacje takie nie będą miały sensu.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatoffifee toffifee
nowaczi
19:22
2945 c0e4 390
Reposted fromowca owca vialabellavita labellavita
nowaczi
19:22
nowaczi
19:22
 ...ale z każdym dniem uświadamiam sobie, jak wiele w naszym życiu zależy od z pozoru błahych przypadków. Od jednej decyzji, czasem nie popartej absolutnie niczym. Od absurdalnego poczucia, że powinniśmy coś zrobić. Od intuicji, przeczucia, najzywajcie to jak chcecie.
Reposted fromkix kix viaszydera szydera
nowaczi
19:22
Nie jestem w życiu zbyt widowiskowa. Odwracam się i odchodzę. Można mnie zrazić ignorancją, brakiem uwagi, atencji. W niepowodzeniach zamykam się i trudno mnie potem otworzyć, dotrzeć do mnie. Bywa, że wychodzę z domu, gdzieś uciekam, chcę być goniona i przepraszana.
— Magdalena Cielecka /Laura
Reposted fromkarosia karosia viaszydera szydera
nowaczi
19:21
"A może to ona była moją wielką miłością" - myślę teraz. "Może po prostu byłem za głupi, żeby to zrozumieć".
— Jakub Żulczyk "Wzgórze Psów"

October 03 2018

nowaczi
15:56
4046 1caf
Reposted fromxalchemic xalchemic viazenibyja zenibyja
nowaczi
15:55
5253 fd3a 390
nowaczi
15:55
3661 4350 390
Reposted frommagdenvja magdenvja viatoffifee toffifee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl